QuranCall adalah platform belajar Quran Online dengan tatap muka 2x seminggu dengan kurikulum dari PPPA Daarul Quran Ustadz Yusuf Mansur.

1. Surah Al-Fatihah الفاتحة
Pembukaan (7 ayat)
2. Surah Al-Baqarah البقرة
Sapi Betina (286 ayat)
3. Surah Ali `Imran آل عمران
Keluarga `Imran (200 ayat)
4. Surah An-Nisa` النّساء
Wanita (176 ayat)
5. Surah Al-Ma`idah المآئدة
Jamuan (hidangan makanan) (120 ayat)
6. Surah Al-An`am الانعام
Binatang Ternak (165 ayat)
7. Surah Al-A’raf الأعراف
Tempat yang tertinggi (206 ayat)
8. Surah Al-Anfal الأنفال
Harta rampasan perang (75 ayat)
9. Surah At-Taubah التوبة‎‎
Pengampunan (129 ayat)
10. Surah Yunus ينوس
Nabi Yunus (109 ayat)
11. Surah Hud هود
Nabi Hud (123 ayat)
12. Surah Yusuf يسوف
Nabi Yusuf (111 ayat)
13. Surah Ar-Ra’d الرّعد
Guruh (petir) (43 ayat)
14. Surah Ibrahim إبراهيم
Nabi Ibrahim (52 ayat)
15. Surah Al-Hijr الحجر
Al Hijr (nama gunung) (99 ayat)
16. Surah An-Nahl النّحل
Lebah (128 ayat)
17. Surah Al-Isra` الإسرا
Perjalanan Malam (111 ayat)
18. Surah Al-Kahf الكهف
Penghuni-penghuni gua (110 ayat)
19. Surah Maryam مريم
Maryam (Maria) (98 ayat)
20. Surah Ta Ha طه
Ta Ha (135 ayat)
21. Surah Al-Anbiya الأنبياء
Nabi-Nabi (112 ayat)
22. Surah Al-Hajj الحجّ
Haji (78 ayat)
23. Surah Al-Mu’minun المؤمنون
Orang-orang mukmin (118 ayat)
24. Surah An-Nur النّور
Cahaya (64 ayat)
25. Surah Al-Furqan الفرقان
Pembeda (77 ayat)
26. Surah Asy-Syu`ara` الشّعراء
Penyair (227 ayat)
27. Surah An-Naml النّمل
Semut (93 ayat)
28. Surah Al-Qasas القصص
Cerita (88 ayat)
29. Surah Al-`Ankabut العنكبوت
Laba-laba (69 ayat)
30. Surah Ar-Rum الرّوم
Bangsa Romawi (60 ayat)
31. Surah Luqman لقمان
Keluarga Luqman (34 ayat)
32. Surah As-Sajdah السّجدة
Sajdah (30 ayat)
33. Surah Al-Ahzab الْأحزاب
Golongan-Golongan yang bersekutu (73 ayat)
34. Surah Saba’ سبا
Kaum Saba` (54 ayat)
35. Surah Fatir فاطر
Pencipta (45 ayat)
36. Surah Ya Sin يس
Yaasiin (83 ayat)
37. Surah As-Saffat الصّافات
Barisan-barisan (182 ayat)
38. Surah Sad ص
Shaad (88 ayat)
39. Surah Az-Zumar الزّمر
Rombongan-rombongan (75 ayat)
40. Surah Al-Mu’min المؤمن
Orang yg Beriman (85 ayat)
41. Surah Fussilat فصّلت
Yang dijelaskan (54 ayat)
42. Surah Asy-Syura الشّورى
Musyawarah (53 ayat)
43. Surah Az-Zukhruf الزّخرف
Perhiasan (89 ayat)
44. Surah Ad-Dukhan الدّخان
Kabut (59 ayat)
45. Surah Al-Jasiyah الجاثية
Yang bertekuk lutut (37 ayat)
46. Surah Al-Ahqaf الَأحقاف
Bukit-bukit pasir (35 ayat)
47. Surah Muhammad محمّد
Muhammad (38 ayat)
48. Surah Al-Fath الفتح
Kemenangan (29 ayat)
49. Surah Al-Hujurat الحجرات
Kamar-kamar (18 ayat)
50. Surah Qaf ق
Qaaf (45 ayat)
51. Surah Az-Zariyat الذّاريات
Angin yang menerbangkan (60 ayat)
52. Surah At-Tur الطّور
Bukit (49 ayat)
53. Surah An-Najm النّجْم
Bintang (62 ayat)
54. Surah Al-Qamar القمر
Bulan (55 ayat)
55. Surah Ar-Rahman الرّحْمن
Yang Maha Pemurah (78 ayat)
56. Surah Al-Waqi’ah الواقعه
Hari Kiamat (96 ayat)
57. Surah Al-Hadid الحديد
Besi (29 ayat)
58. Surah Al-Mujadilah المجادلة
Wanita yang mengajukan gugatan (22 ayat)
59. Surah Al-Hasyr الحشْر
Pengusiran (24 ayat)
60. Surah Al-Mumtahanah الممتحنة
Wanita yang diuji (13 ayat)
61. Surah As-Saff الصّفّ
Satu barisan (14 ayat)
62. Surah Al-Jumu’ah الجمعة
Hari Jum’at (11 ayat)
63. Surah Al-Munafiqun المنافقون
Orang-orang yang munafik (11 ayat)
64. Surah At-Tagabun التّغابن
Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan (18 ayat)
65. Surah At-Talaq الطّلاق
Talak (12 ayat)
66. Surah At-Tahrim التّحريم
Mengharamkan (12 ayat)
67. Surah Al-Mulk الملك
Kerajaan (30 ayat)
68. Surah Al-Qalam القلم
Pena (52 ayat)
69. Surah Al-Haqqah الحآقّة
Hari kiamat (52 ayat)
70. Surah Al-Ma’arij المعارج
Tempat naik (44 ayat)
71. Surah Nuh نوح
Nuh (28 ayat)
72. Surah Al-Jinn الجنّ
Jin (28 ayat)
73. Surah Al-Muzzammil المزمّل
Orang yang berselimut (20 ayat)
74. Surah Al-Muddassir المدشّر
Orang yang berkemul (56 ayat)
75. Surah Al-Qiyamah القيمة
Hari Kiamat (40 ayat)
76. Surah Al-Insan الْاٍنسان
Manusia (31 ayat)
77. Surah Al-Mursalat المرسلات
Malaikat-Malaikat Yang Diutus (50 ayat)
78. Surah An-Naba’ النّبا
Berita besar (40 ayat)
79. Surah An-Nazi’at النّازعات
Malaikat-Malaikat Yang Mencabut (46 ayat)
80. Surah `Abasa عبس
Ia Bermuka masam (42 ayat)
81. Surah At-Takwir التّكوير
Menggulung (29 ayat)
82. Surah Al-Infitar الانفطار
Terbelah (19 ayat)
83. Surah Al-Tatfif المطفّفين
Orang-orang yang curang (36 ayat)
84. Surah Al-Insyiqaq الانشقاق
Terbelah (25 ayat)
85. Surah Al-Buruj البروج
Gugusan bintang (22 ayat)
86. Surah At-Tariq الطّارق
Yang datang di malam hari (17 ayat)
87. Surah Al-A’la الْأعلى
Yang paling tinggi (19 ayat)
88. Surah Al-Gasyiyah الغاشية
Hari Pembalasan (26 ayat)
89. Surah Al-Fajr الفجر
Fajar (30 ayat)
90. Surah Al-Balad البلد
Negeri (20 ayat)
91. Surah Asy-Syams الشّمس
Matahari (15 ayat)
92. Surah Al-Lail الّيل
Malam (21 ayat)
93. Surah Ad-Duha الضحى‎‎
Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) (11 ayat)
94. Surah Al-Insyirah الانشراح‎‎
Melapangkan (8 ayat)
95. Surah At-Tin التِّينِ
Buah Tin (8 ayat)
96. Surah Al-`Alaq العَلَق
Segumpal Darah (19 ayat)
97. Surah Al-Qadr الْقَدْرِ
Kemuliaan (5 ayat)
98. Surah Al-Bayyinah الْبَيِّنَةُ
Pembuktian (8 ayat)
99. Surah Az-Zalzalah الزلزلة‎‎
Kegoncangan (8 ayat)
100. Surah Al-`Adiyat العاديات‎‎
Berlari kencang (11 ayat)
101. Surah Al-Qari`ah القارعة‎‎
Hari Kiamat (11 ayat)
102. Surah At-Takasur التكاثر‎‎
Bermegah-megahan (8 ayat)
103. Surah Al-`Asr العصر
Masa/Waktu (3 ayat)
104. Surah Al-Humazah الهُمَزة‎‎
Pengumpat (9 ayat)
105. Surah Al-Fil الْفِيلِ
Gajah (5 ayat)
106. Surah Quraisy قُرَيْشٍ
Suku Quraisy (4 ayat)
107. Surah Al-Ma’un الْمَاعُونَ
Barang-barang yang berguna (7 ayat)
108. Surah Al-Kausar الكوثر
Nikmat yang berlimpah (3 ayat)
109. Surah Al-Kafirun الْكَافِرُونَ
Orang-orang kafir (6 ayat)
110. Surah An-Nasr النصر‎‎
Pertolongan (3 ayat)
111. Surah Al-Lahab المسد‎‎
Gejolak Api/ Sabut (5 ayat)
112. Surah Al-Ikhlas الإخلاص‎‎
Ikhlas (4 ayat)
113. Surah Al-Falaq الْفَلَقِ
Waktu Subuh (5 ayat)
114. Surah An-Nas النَّاسِ
Manusia (6 ayat)